Taking too long? Close loading screen.

W-30 SR | ELIPTIX – Pressure Sustaining Reducing

Pilot สองตัวจะทำงานเพื่อรักษาแรงดันที่ต้นน้ำของวาล์วให้คงที่ และในขณะเดียวกันก็ลดแรงดันที่ปลายน้ำให้เป็นแรงดันที่ตั้งไว้ล่วงหน้า Pilot หนึ่งตัวไวต่อแรงดันต้นน้ำและอีกตัวหนึ่งไวต่อแรงดันปลายทาง

วาล์วลดแรงดัน Eliptix W-30 SR จะเปิดหรือปิดทีละน้อยเพื่อรักษาแรงดันที่จำเป็นทั้งสองด้านไว้พร้อมกัน

วาล์ว Sustaining & Reducing แรงดันใช้เพื่อกำหนดโซนแรงดันสองโซนตามท่อจ่าย

การรวมกันของคำสั่ง 2 ทางและไดอะแฟรมวงรีช่วยให้ควบคุมแรงดันได้อย่างราบรื่นและแม่นยำ