Taking too long? Close loading screen.

R-20 R 2W | ELIPTIX – Pressure Reducing Control Valve

วาล์วลดความดันประกอบด้วยชุดวาล์ว Eliptix R-20 และระบบควบคุม Pilot 2 ทางEliptix R-20 R รักษาแรงดันปลายทางให้คงที่ภายในช่วงแรงดันที่แคบหากความดันปลายน้ำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ระบบควบคุมจะตอบสนองทันทีโดยใช้วาล์ว Eliptix เพื่อปรับการไหล แรงดันปลายน้ำจึงถูกรักษาไว้อย่างแม่นยำ การปรับแรงดันทำได้ง่ายด้วยสกรูปรับเพียงตัวเดียวบนระบบควบคุม Eliptix Pilot (ระบบควบคุม 2 ทาง)