Taking too long? Close loading screen.

W-30 X | ELIPTIX – Level Control Valve – ลูกลอยแนวนอน

วาล์วทำงานโดยแรงดันในท่อตามการปรับทุ่นลอยแนวนอน 2- way ซึ่งรักษาระดับน้ำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าให้คงที่ ดังนั้นอ่างเก็บน้ำหรือแท้งค์น้ำจึง “เต็มเสมอ”