Taking too long? Close loading screen.

W-30 R | ELIPTIX – Pressure Reducing Control Valve

วาล์วลดแรงดันประกอบด้วยวาล์ว Eliptix ซีรีส์ W-30 และระบบควบคุม Pilot แบบ 2 ทาง

Eliptix W-30 R รักษาแรงดันปลายทางให้คงที่ภายในช่วงแรงดันที่แคบ

หากความดันปลายน้ำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ระบบควบคุมจะตอบสนองทันทีโดยใช้วาล์ว Eliptix เพื่อปรับการไหล แรงดันปลายน้ำจึงถูกรักษาไว้อย่างแม่นยำ

การปรับแรงดันทำได้ง่ายด้วยสกรูปรับเพียงตัวเดียวบนระบบควบคุม Elliptix Pilot (ระบบควบคุม 2 ทาง)