Taking too long? Close loading screen.

W-30 L | ELIPTIX – วาล์วควบคุมระดับน้ำ แบบไฟฟ้า

วาล์วติดตั้งโซลินอยด์ pilot และเปิดใช้งานโดยแรงดันในท่อเพื่อตอบสนองต่อสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้าแบบสองระดับ

วาล์วจะเปิดหรือปิดโดยสัญญาณสวิตช์ลูกลอยไฟฟ้า ให้พลังงานหรือยกเลิกการจ่ายพลังงานให้กับpilot โซลินอยด์ ตามระดับน้ำ