Taking too long? Close loading screen.

R-30 R 3W | ELIPTIX – Pressure Reducing Control Valve

วาล์วลดความดันประกอบด้วยชุดวาล์ว Eliptix R-30 และระบบควบคุม Pilot 3 ทาง

Eliptix R-30 R รักษาแรงดันปลายทางให้คงที่ภายในช่วงแรงดันที่แคบ

หากความดันปลายน้ำเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ระบบควบคุมจะตอบสนองทันทีโดยใช้วาล์ว Eliptix เพื่อปรับการไหล แรงดันปลายน้ำจึงถูกรักษาไว้อย่างแม่นยำ

การปรับแรงดันทำได้ง่ายด้วยสกรูปรับเพียงตัวเดียวบนระบบควบคุม Eliptix Pilot (ระบบควบคุม 3 ทาง)