Taking too long? Close loading screen.

R-20 Y | ELIPTIX – วาล์วควบคุมระดับน้ำ – ลูกลอยแนวตั้ง

วาล์วจะเปิดขึ้นเมื่อระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำถึงระดับที่ตั้งไว้ล่วงหน้าของการลอยในแนวตั้ง

เมื่อระดับน้ำถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสูงสุดของลูกลอยในแนวตั้ง วาล์วจะค่อยๆ ปิดลงโดยเพิ่มแรงดันให้กับห้องควบคุม