Taking too long? Close loading screen.

D-26SB | ระบบวาล์วอากาศใต้ดินสำหรับน้ำเสีย

วาล์วจานเลื่อนในแนวนอนของกล่องเกียร์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ ซึ่งอยู่ที่ฐานของชุดประกอบ D-26 SB ช่วยให้สามารถถอดวาล์วอากาศออกและบำรุงรักษาจากระดับพื้นดินได้ shut-off valve นี้ติดตั้งกลไกด้านความปลอดภัยที่ช่วยให้สามารถ disconnect และถอดวาล์วอากาศ D-26 ออกจากตัวเรือนใต้ดินได้ แม้ว่าระบบจะอยู่ภายใต้แรงดันก็ตาม เนื่องจากการดำเนินการด้านการบริการและบำรุงรักษาของตัวเครื่องดำเนินการทั้งหมดจากบนพื้นดิน จึงไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่พื้นที่จำกัด หรือการลงไปใต้ดิน วาล์วไล่อากาศแบบผสม D-26 รวมช่องอากาศ, ช่องสูญญากาศ และช่องระบายอากาศไว้ในตัววาล์วเพียงตัวเดียวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อทำงานกับของเหลวที่มีอนุภาคของแข็ง เช่น น้ำเสีย วาล์วไล่อากาศแบบผสมจะปล่อยอากาศ (ก๊าซ) ในระหว่างการเติมน้ำเข้าระบบหรือเส้นท่อ  และจะดูดอากาศเข้าสู่ระบบ ในขณะที่กำลังปล่อยของเหลวออกจากเส้นท่อหรือระบบ หรือที่เราเรียกว่าการ ฟลัชเส้นท่อ และปล่อยอากาศสะสม (ก๊าซ) ออกจากระบบในขณะที่อยู่ภายใต้แรงดัน และการทำงานการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของวาล์ว ทำให้สามารถแยกของเหลวออกจากกลไกการไล่อากาศ น้ำเสียจะไม่ไปสัมผัสแผ่นซีลที่ไล่อากาศ และรับประกันสภาพการทำงานที่เหมาะสม