Taking too long? Close loading screen.

2″ Arkal Spin Klin

กลไกการล้างย้อนแบบไฮโดรลิกที่ทำความสะอาดตัวเองด้วยตัวเองที่มีเอกลักษณ์และมีประสิทธิภาพต้องการการใช้น้ำน้อย, ประหยัดพลังงาน, ใช้งานได้ในระยะยาวด้วยการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย, ใช้งานง่าย, ใช้เวลาการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติน้อย และไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง

โซลูชั่นการทำความสะอาดแบบ Air Aided Backwash (สำหรับรุ่น 2” SpinKlinTM เท่านั้น)

คุณประโยชน์หลัก:

  • มีกำลังในการทำความสะอาดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะขนาดการกรองที่ละเอียด
  • เครื่องใช้น้ำในการล้างทำความสะอาดน้อย
  • ใช้แรงดันในการทำงานน้อย
  • ลดเวลาการล้างทำความสะอาดอัตโนมัติของแต่ละหัวกรอง (<10 วินาที)
  • การผสมอากาศและน้ำที่แรงดันขั้นต่ำ 2.5 บาร์จะสร้างประสิทธิภาพการทำความสะอาดได้สูงสุดในเทคโนโลยี SpinKlinTM