Taking too long? Close loading screen.

เครื่องกรองรุ่น MCFM ของ Filtomat

ตัวกรอง MCFM เป็นตัวกรองอัตโนมัติพร้อมกลไกการทำความสะอาดตัวเองแบบต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นโซลูชั่นที่คุ้มค่าสำหรับการใช้งานที่มีปริมาณสิ่งสกปรกสูงและมีอัตราการไหลสูง ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งาน และบำรุงรักษา และเป็นโซลูชั่นการกรองที่สมบูรณ์แบบสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรม ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนไส้กรอง