Taking too long? Close loading screen.

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น ของผลิตภัณฑ์ A.R.I. รุ่น D-043

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น รุ่น D-043 มีการทำงานทั้งการระบายอากาศออกจากเส้นท่อและดูดอากาศกลับสู่เส้นท่อ

ส่วนประกอบของวาล์วฯ ถูกออกมาแบบให้มีการทำงานระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อของระบบออกสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงดันของของน้ำ

ส่วนประกอบการทำงานของการดูดอากาศกลับ ถูกออกแบบให้มีรับอากาศในปริมาณมากจากภายนอกเข้าสู่เส้นท่อของระบบ ในระหว่างท่อกำลังระบายน้ำออกหรือเกิดสุญญากาศ วาล์วนี้จะเปิดขึ้นเพื่อป้องกันแรงดันลบต่อเมื่อเกิดขาดช่วงของน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • ระยะรองรับแรงดันสูงสุดที่ : 2 นิ้ว สูงสุด 10 บาร์ , 3นิ้ว-6 นิ้ว สูงสุด16 บาร์
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส

สำหรับการติดตั้ง :

  • ทั้งน้ำขาออกและน้ำขาเข้าของวาล์วจะถูกปิดหลังจากปั๊มน้ำบาดาลมีความลาดเอียงคงที่
  • ที่จุดสูงสุดของท่อและจุดสูงสุดของลาดชลศาสตร์ มีไว้สำหรับป้องกันการขโมยของผลิตภัณฑ์