Taking too long? Close loading screen.

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น ของผลิตภัณฑ์ A.R.I. รุ่น D-060 NS

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น รองรับรูลดการระบายอากาศ รุ่น D-060NS  มีการทำงานทั้งการระบายอากาศออกจากเส้นท่อและดูดอากาศกลับสู่เส้นท่อในตัวเดียวกัน ส่วนประกอบของวาล์วฯ ถูกออกมาแบบพิเศษเพื่อควบคุมตะกอนขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำ

วาล์วถูกออกมาแบบให้มีการทำงานระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อของระบบออกสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงดันของของน้ำ

ส่วนประกอบการทำงานของการดูดอากาศกลับ ถูกออกแบบให้มีรับอากาศในปริมาณมากจากภายนอกเข้าสู่เส้นท่อของระบบ ในระหว่างท่อกำลังระบายน้ำออกหรือเกิดสุญญากาศ วาล์วนี้จะเปิดขึ้นเพื่อป้องกันแรงดันลบต่อเมื่อเกิดขาดช่วงของน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • ระยะรองรับแรงดันสูงสุดที่
    • D-060 NS, D-060-C NS สูงสุด 0.2-16 บาร์
    • D-062 NS สูงสุด 0.2-25 บาร์
    • D-065 NS สูงสุด 0.2-40 บาร์
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับการติดตั้งที่จุดหนึ่งของท่อน้ำ ที่มีการแยกตัวของน้ำและอากาศ หรือบนจุดพีคของแนวลาดเอียง และจุดที่มีอาจเกิดสภาวะวอเตอร์แฮมเมอร์