Taking too long? Close loading screen.

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น ของผลิตภัณฑ์ A.R.I. รุ่น D-060

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น รุ่น D-060 มีการทำงานทั้งการระบายอากาศออกจากเส้นท่อและดูดอากาศกลับสู่เส้นท่อในตัวเดียวกัน ส่วนประกอบของวาล์วฯ ถูกออกมาแบบพิเศษเพื่อควบคุมตะกอนขนาดเล็กที่อยู่ในน้ำ

วาล์วถูกออกมาแบบให้มีการทำงานระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อของระบบออกสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงดันของของน้ำ

ส่วนประกอบการทำงานของการดูดอากาศกลับ ถูกออกแบบให้มีรับอากาศในปริมาณมากจากภายนอกเข้าสู่เส้นท่อของระบบ ในระหว่างท่อกำลังระบายน้ำออกหรือเกิดสุญญากาศ วาล์วนี้จะเปิดขึ้นเพื่อป้องกันแรงดันลบต่อเมื่อเกิดขาดช่วงของน้ำ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • ระยะรองรับแรงดันสูงสุดที่
  • D-060, D-060-C สูงสุด 0.2-16 บาร์
  • D-062 สูงสุด 0.2-25 บาร์
  • D-065 สูงสุด 0.2-40 บาร์
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับ ระดับชุมชน และ ระบบส่งของเหลวอุตสาหกรรม รวมไปถึงระบบที่มีแรงดันน้ำสูง (D-065)