Taking too long? Close loading screen.

วาล์วระบายอากาศ แบบคอมบิเนชั่น ของผลิตภัณฑ์ A.R.I. รุ่น D-40 L สำหรับระบบแรงดันต่ำและมีตะกอนขนาดเล็ก

วาล์วถูกออกมาแบบให้มีการทำงานระบายอากาศที่สะสมอยู่ในเส้นท่อของระบบออกสู่ภายนอกโดยอัตโนมัติ โดยใช้แรงดันของของน้ำ

ส่วนประกอบการทำงานของการดูดอากาศกลับ ถูกออกแบบให้มีรับอากาศในปริมาณมากจากภายนอกเข้าสู่เส้นท่อของระบบ ในระหว่างท่อกำลังระบายน้ำออกหรือเกิดสุญญากาศ วาล์วนี้จะเปิดขึ้นเพื่อป้องกันแรงดันลบต่อเมื่อเกิดขาดช่วงของน้ำ

วาล์วนี้ถูกออกแบบผสมผสานช่วยในการแยกของเหลวออกจากซีลและมีการทำงานที่เหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • รองรับแรงดันต่ำสุดที่ 0.2 และสูงสุด 6 บาร์
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับระบบที่มีแรงดันน้ำต่ำ