Taking too long? Close loading screen.

วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ สำหรับตะกอนขนาดเล็กและแรงดันน้ำต่ำ ของผลิตภัณฑ์ A.R.I. รุ่น S-050L

อากาศเหล่านี้อาจทำให้เกิดวอเตอร์แฮมเมอร์และการวัดมิเตอร์ของน้ำที่ไม่ถูกต้อง และเกิดการกัดกร่อน

วาล์วถูกออกที่มีความผสมผสาน ทำให้สามารถการแยกของเหลวออกจากซีลโดยการสร้างช่องว่างของอากาศ เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้า

  • ท่อส่งน้ำ
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
  • ติดตั้งกับปั้มหลายประเภท หลังระบบกรองน้ำและวาล์วลดแรงดัน