Taking too long? Close loading screen.

วาล์วกันกลับแบบถอดได้ NR-040

เช็ควาล์วแบบสวิง รุ่น NR-040D ช่วยให้น้ำไหลไปทิศทางเดียวกันและป้องกันการย้อนกลับของน้ำ เช็ควาล์วได้ถูกออกแบบด้วยฝาครอบด้านบนที่สามารถถอดออกได้ ซึ่งช่วยให้สามารถทำความสะอาดและบำรุงรักษาได้โดยไม่ต้องถอดออกจากท่อ มีแผ่นดิสก์ที่ติดอยู่กับตัวประตูเช็ควาล์ว เช็ควาล์วจะปิดพร้อมแผ่นดิสก์ ซึ่งอยู่ที่ช่องของตัววาล์ว จะช่วยลดการกระแทกของประตูน้ำ

ระยะรองรับแรงดันสูงสุดที่

  • NR-040 สูงสุด 16 บาร์ เหล็กหล่อ
  • NR-042 สูงสุด 25 บาร์ Sphero Nodular body
  • NR-044, NR046 สูงสุด 40,60 บาร์ เหล็กกล้าหล่อ
  • อุณหภูมิสูงสุดในการทำงาน 60 องศาเซลเซียส
  • อุณหภูมิสูงสุดที่รองรับได้ต่อเนื่องไม่เกิน 90 องศาเซลเซียส
  • สำหรับสถานีสูบจ่ายน้ำและน้ำเสีย ระบบกรอง และท่อเสริมที่เชื่อมกับท่อหลัก