Taking too long? Close loading screen.

หมวดหมู่สินค้า

แบรนด์

16 บาร์ 8″, 10″ , 12″, 14″, 16″, 20″, 24″ VB-060 ปกป้องระบบจากสูญญากาศโดยการเปิดวาล์วอย่างรวดเร็วและยอมรับการไหลสูงของอากาศเข้าไปยังระบบ
รองรับแรงดันสูงสุด 16 บาร์ 8นิ้ว 10นิ้ว 12นิ้ว 14 นิ้ว 20นิ้ว 24นิ้ว Vacuum Breaker รุ่น VB-060 ทำหน้าที่ปกป้องระบบสุญญากาศ โดยการเปิดให้อากาศปริมาณมากเข้าสู่ระบบอย่างรวดเร็ว
รองรับแรงดันสูงสุด 16/25 บาร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย 20/25/50 วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ รุ่น S-050LP คือวาล์วระบายอากาศแรงดันต่ำ กลไกการปิดผนึกถูกสร้างขึ้นด้วยซีลที่นุ่มและมีความละเอียดมาก หากปิดจะช่วยให้ระบายอาศอย่างมีประสิทธิภาพ และในทางกลับกันหากปิดจะมีความแน่นหนาเมื่อน้ำเติมจนเต็ม แม้ว่าจะมีแรงดันต่ำก็ตาม
รองรับแรงดันสูงสุด 10/16/25 บาร์
วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ S-050 L ทำหน้าที่ระบายอากาศสะสมออกจากระบบภายใต้แรงดันของน้ำ อากาศในระบบน้ำจะลดพื้นที่การไหลของน้ำ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานของกระแสน้ำและสูญเสียอัตราการไหล
รองรับแรงดันสูงสุด 16/25 บาร์ เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กน้อย 20/25/50
วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติ รุ่น S-050 ทำหน้าที่ระบายอากาศสะสมออกจากระบบภายใต้แรงดันของน้ำ อากาศในระบบน้ำจะลดพื้นที่การไหลของน้ำ ส่งผลให้เกิดการสูญเสียพลังงานของกระแสน้ำและสูญเสียอัตราการไหล
วาล์วไล่อากาศอัตโนมัติ S-020 และ S-022 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับน้ำที่มีตะกอนของแข็ง เช่น น้ำเสีย เป็นต้น
PN 16/25 – DN 50-100
วาล์วไล่อากาศอัตโนมัติ S-020 และ S-022 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อใช้งานกับน้ำที่มีตะกอนของแข็ง เช่น น้ำเสีย เป็นต้น
2 นิ้ว รองรับแรงดันสูงสุดที่ 10 บาร์ 3นิ้ว-6 นิ้ว รองรับแรงสูงสุดที่ 16 บาร์
D-26 SB เป็นผลิตภัณฑ์ที่รวมความสมบูรณ์แบบเข้าด้วยกัน D-26 SB เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติที่รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพของ A.R.I. D-26 วาล์วไล่อากาศระบบน้ำเสียพร้อมคุณสมบัติเพิ่มเติมของวาล์วคือ สามารถฝังไว้ใต้พื้นดิน
วาล์วไล่อากาศแบบผสม (Combination) D-025 รวมช่องอากาศและช่องสูญญากาศ และช่องระบายอากาศไว้ในตัววาล์วเพียงตัวเดียวได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ