บริษัท อควา คอนโทรล ซิสเต็ม จำกัด

ในประเทศไทยเราเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของแบรนด์ Amiad/ Arkal/ Filtomat Automatic Self
Cleaning filter และ A.R.I. air vent valve จากประเทศอิสราเอล เรามีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบน้ำ และสามารถช่วยลูกค้าในเรื่องของการประหยัดน้ำ, ประหยัดพลังงาน, ลดแรงงาน, ใช้พื้นที่น้อย และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบน้ำได้อีกด้วย

Our Values your benefits

Aqua Control System Co., Ltd.

We are professional of Fluid Mechanic Equipment’s supplier. We are engineering trading firm. Our products are from the specialist around the world.

Our products are Low Maintenance , Saving Energy ,Green Technology , Small Footprint but Smart Technology 

      Our Commitment to quality , reliability , efficiency and dedicated customer service ensure that end user can focus on production. 

 

Products

See our quality products

amiadirrigation1.jpg

Filter System

See our product Filter System

firefighting.jpg

Eliptix Hydraulic Control Valves

See our product Eliptix Hydraulic Control Valves

D-025.jpg

Valves

See our product Valves

amiad-newlogo.jpg     logoArkalonly.png     logoFiltomatonly.png     amiad.jpg     logoImbil.jpgari.jpg

News and Events

5th-8th June 2019, Bitec Bangna, Bangkok

Thai Water Exhibition 2019 Booth Z5
Training Slot On 5th June 2019 at 10.30 am- 12.15 pm : A.R.I. control valve
On 6th June 2019 at 2.15 pm– 3.00 pm : Amiad Automatic Filter

http://www.asew-expo.com/Home.aspx

20190605.png